ELCA KOZMETİK LİMİTED ŞİRKETİ
FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİNE İLİŞKİN
MUVAFAKATNAME VE FERAGATNAME

Tarih:


ELCA Kozmetik Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından ve/veya Şirket’in anlaştığı bir kişi tarafından üretilmiş ve/veya üretilecek olan ve şahsımın fotoğraflarını, videolarını ve/veya benzer görselleri konu alan eserlerin herhangi bir koşul olmaksızın fotoğraf, video çekim ve destekleyici süreçlerin yürütülmesi ve arşiv tutulması ve Şirket tarafından gerçekleştirilen reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında (sosyal medya dahil olmak üzere) Şirket içinde veya dışarıda düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amaçlarıyla ve işbu metinde yer alan şartlar ve şekillerde Şirket tarafından kullanılmasına ve paylaşılmasına gayri kabili rücu muvafakat etmekteyim. İşbu Muvafakatname ve Feragatname ile bu nevi fotoğraf ve video gibi eserler üzerinde sahip olduğum mali (işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı) ve manevi fikri ve sınai haklarımı ve haklarımın kullanma salahiyetini (umuma arz yetkisi, adın belirtilmesi yetkisi, değişiklik yapılmasını men etme, zilyed ve malike karşı haklar)  herhangi bir bedel talep etmeksizin Şirket’e devrettiğimi ve tüm mali ve manevi haklarımdan ve bu haklarımın kullanma salahiyetinden gayri kabili rücu feragat ettiğimi beyan ederim.
İşbu Muvafakatname ve Feragatname gereğince, yukarıda belirtilen eserler ile ilgili olarak Şirket’ten herhangi bir nam altında herhangi hak ve ücret talep etmeyeceğimi beyan ve kabul ederim.
İşbu Muvafakatname ve Feragatname’nin süresiz olarak geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

İsim- Soy İsim:
İmza: